iPhoneXSMAX
首頁    |    價目表    |    APPLE
維修項目 更換項目 維修現金價格 維修時間
(分鐘)
iPhoneXSMAX 螢幕玻璃破裂/顯示異常觸控不良 更換iPhoneXSMAX 觸控及液晶面板模組 $15,800                 30-50
iPhoneXSMAX 螢幕玻璃破裂/觸控顯示功能正常 更換iPhoneXSMAX 液晶及觸控面板模組 $13,800 30-50

維修前,建議請先來電詢問門市有無現貨,以免白跑一趟唷!
維修後沒有防水功能唷!